Events

VII. Hrvatsko homebrew prvenstvo

Razdoblje prijave piva
Piva možete prijaviti između 18/04/2018 – 00:00, CEST i 18/05/2018 – 17:00, CEST.

Razdoblje dostave piva
Prijavljena piva će se prihvaćati poštom i na lokaciji od 18/04/2018 – 00:00, CEST do 18/05/2018 – 17:00, CEST.

Cijena prijave
Kn 25.00 (HRK) po prijavljenom pivu.

Maksimalan broj prijava
Natjecanje je ograničeno na 450 prijava.

Maksimalan broj prijava po natjecatelju
Svaki natjecatelj može prijaviti najviše 3 piva.

Svaki natjecatelj može prijaviti najviše 1 pivo po podkategoriji.

Plaćanje
Nakon registracije i dostave piva, svi natjecatelji moraju platiti svoje kotizacije.

Gotovina