Account Registration

Registration is closed.

Entry Registration

Entry registration is closed.

Top

Rules

Interno natjecanje članova Udruge Pivara Sjever.

Pravila:
1.   Prihvaćaju se sve kategorije prema BJCP 2015 pravilima - osim medovine, braggota i cidera. Samo pivo bazirano na žitaricama.
2.   Svaki natjecatelj može prijaviti najviše 1 pivo po podkategoriji te maksimalno 3 piva. Različita piva prijavljuju se u posebne podkategorije. Primjerice, isti natjecatelj može prijaviti Dark Mild (podkategorija 13A) i English Porter (podkategorija 13C), ali ne smije prijaviti 2 English Portera.
3.   Potrebne su 3 boce piva za svaku prijavu. Boce mogu biti od 0.33l ili 0.5l i prihvaćaju se samo te veličine boca. Po potrebi možete kombinirati veličine.
4.   Boce ne smiju imati nikakve oznake na sebi. Boce moraju biti bez reljefnog stakla, logotipa, etiketa i oznaka na čepovima. Ukoliko čepovi imaju oznaku potrebno ju je zatamniti markerom ili oprati alkoholom.
5.   Svaka boca mora na sebi imati ID formular pričvršćen gumicom. Molimo NE KORISTITI selotejp, ljepilo ili žicu, koristite SAMO gumicu.
6.   Uz ID formulare na bocama svaki natjecatelj mora prijaviti pivo kroz ovu web aplikaciju iz koje je moguće isprintati prijavne forme za svako pivo. On-line registracija će biti otvorena od 01.08.2020. na: http://www.u-p-s.hr/natjecanje/ Uz ID formulare na bocama uz njih se mora poslati i prijavni list koji MORA biti tiskan iz sustava za natjecanje jer sadrži jedinstvene brojeve prijave i sve potrebne podatke.
7.   Rok za prijavu je 10.8.2020. i sva prijavljena piva moraju biti predana do 15.08.2020. do 08:00h.
Svi natjecatelji koji žive u Hrvatskoj moraju predati pivo do zadanog datuma. Svaka kasnija prijava neće biti prihvaćena - nema iznimaka!
Ukoliko natjecatelj dolazi na natjecanje iz inozemstva može zatražiti dopuštenje za predavanje piva na dan prije natjecanja, 21.08.2020. do 20:00. Ako ne dobe odobrenje za to, njihove prijave neće biti zaprimljene. Za traženje dopuštenja za kasne prijave molimo pošaljite upit na natjecanje@u-p-s.hr.
8.   Ni jedno pivo proizvedeno od strane komercijalne pivovare neće biti prihvaćeno na natjecanje. Ovo uključuje i najmanje kućne pivare koje prodaju svoje pivo na najmanjoj razini. Međutim, ukoliko povremeno točite svoje pivo na kakvom pivskom događaju poput festivala i za to primite naknadu u vidu donacije, prihvatit ćemo vaša piva.
9.   Prijavljena piva se moraju dostaviti do 15.08.2020. do 08:00h. Uz piva, nužno je dostaviti i potreban novčani iznos, inače nećemo prihvatiti vaša piva.
10.   Kategorije će se grupirati. Npr. lako je moguće da će se sve potkategorije Portera suditi zajedno ili sve potkategorije Stoutova suditi zajedno. No suci će suditi pivo prema kategoriji u kojoj je prijavljeno, a ne protiv ostalih piva. Tako će npr. Irish Stout napravljen točno prema stilu dobiti visoke ocjene dok će Foreign Extra Stout koji je npr. bolje pivo no ima okus kao Belgian Dark Strong Ale - a ne Stout, dobiti niže ocjene.
11.   Misleći o gore navedenome, pazite da pivo bude prijavljeno u ispravnu kategoriju. Mi nećemo mijenjati kategorije piva, piva će biti suđena u kategoriji u kojoj su prijavljena. Ako Imperial Stout prijavite kao Belgian Dark Strong Ale, ocjene će biti vrlo niske iako je pivo možda jako dobro.
12.   Prijava za svako pivo je 0 kuna, 0 eura ili £0. Druge valute neće biti prihvaćene.
13.   Ovo natjecanje će biti registrirano kod BJCP organizacije i koristit će se taj stil suđenja. Svi suci će proći osjetilni trening sa profesionalnim uzorcima okusa. Suci ne mogu suditi kategorije u kojima imaju prijavljeno pivo. Sudit će se bez znanja čije se pivo sudi, tako da možete prijaviti i slabije pivo za koje Vam je potrebna objektivna povratna informacija. Natjecanje je dobar način da dobijete smislenu kritiku Vašeg piva što će Vam pomoći da postanete bolji pivar. Ispunjene liste za ocjenjivanje su samo Vaše i ukoliko ne želite nitko neće znati za njih.
14.   Natjecatelji mogu vidjeti ocjene svojih piva u sustavu nakon završetka suđenja i proglašenja pobjednika. Nakon natjecanja ispunjene liste za ocjenjivanje će biti skenirane i poslane na e-mail adrese natjecatelja. Taj proces traje neko vrijeme pa molimo za strpljenje. Može potrajati nekoliko tjedana.
15.   Pobjednici svake od konsolidiranih kategorija će se birati u finalnim krugovima od strane najiskusnijih sudaca. Na primjer, IPA se sudi u nekoliko rundi kroz 7 dana. Najbolja piva iz svake od tih rundi ulaze u finalni krug. Tamo se odlučuje o finalnom poretku, no bez prilagodbe prvotnih ocjena na listama.
16.   Pobjednici svake konsolidirane kategorije ulaze u „Best of Show“ krug u kojem se odlučuje o ukupnom pobjedniku natjecanja.
17.   Medalje se dodjeljuju ukupnom pobjedniku i za prva tri mjesta od svake konsolidirane kategorije. Biti će uručene i dodatne nagrade, no teži predmeti se neće slati poštom.

Rules:

1.    All categories specified in BJCP 2015 guidelines will be accepted except meads, braggots and ciders. Only grain based beers.
2.    People can enter a maximum of 1 beer per sub category with a maximum of 3 entries total.  Different beers can be entered into separate sub categories of the same category, so, for instance, the same person can enter a Dark Mild (subcategory 13A) and an English Porter (subcategory 13C), but they cannot enter 2 English Porters.
3.    3 bottles of each entry must be supplied in either 0,33l or 0,50l sizes.  ONLY these sizes will be accepted. You can mix and match if needed, entering some bottles as 0,33l and some as 0,50l. 3 bottles MUST be entered.
4.    Beer must be packaged in bottles with no markings of any kind. No raised glass, no logos, no labels, no marks on the cap.  If the cap has marks on it, black them out with a marker before entering.
5.    Each beer must have a bottle ID form attached to it with a rubber band. Do NOT use tape or glue, DO NOT use metal wire to attach the form, ONLY a rubber band.
6.    Each entrant must also supply an entry form. In addition to this, users must file their entry form digitally.  Online registration will be open from 01.08.2020. on:  http://www.u-p-s.hr/natjecanje/  Entry forms and bottle ID forms MUST be printed out from the registration system.
7.    The deadline for entries is August 10th, 2020.  All entries must be received by 08:00 CEST on August 15th, 2020.
For people residing inside of Croatia, no late entries will be allowed.  No exceptions.
For people traveling long distances to attend the show from outside of the country, they can get special permission to hand in their entries the day before competition, August 21st, 2020 by 20:00h CEST, but they must ask for permission ahead of time and get approval.  If they do not get this approval, their entries will not be processed.  To ask for permission for late entry, please e-mail us at natjecanje@u-p-s.hr.
8.    No beers will be accepted into the competition that were produced by a commercial brewery.  This includes very small, home based breweries that sell their beers commercially, even on a small scale.  No exceptions.
9.    Beers must be delivered by 08:00 CEST on August 15th, 2020. Fees must be paid when beers are delivered or they will not be accepted.
10.    Categories will be consolidated. So, it is likely that all Porters will be judged together and all Stouts will be judged together with all other Stouts, for example. Judges will judge the beers against the category in which they are entered, though. So, an Irish Stout that is made perfectly to style will get a very good score while a Foreign Extra Stout which is a better beer but tastes like a Belgian Dark Strong Ale and not a Stout will score lower.
11.    With that in mind, please make sure you enter the correct category. We will not be reassigning beers. They will be judged in the category in which they are entered. If you enter an Imperial Stout as a Belgian Dark Strong Ale instead, you get a very, very low score even if the beer is good.
12.    The entry fee for each entry is 0 kuna, 0 euros or £0. No other currency will be accepted.
13.    This competition will be registered with the BJCP and will follow that style of judging. All judges will have had sensory training with a Sensory Flavor Kit. Judges cannot judge in categories in which they are entered.  We will do blind judging. Judges will not know whose beer they are judging, so don't be shy about entering a beer that you need feedback on.  Competition is a good way to get a critique of your beer that can help you improve as a brewer.  Nobody will know about your scoresheets unless you tell them.
14.    Competitors can view their scores on the same day as the competition by logging into the competition website and viewing their entries.  After the competition, scoresheets will either be scanned and e-mailed to each competitor or sent via regular post.  This process takes some time, though, so please be patient.  It may take 2-3 weeks.
15.   The winners of respective consolidated categories will be chosen in final rounds by the most experienced judges. For example, we judge IPAs over the course of 7 days. From each judging session the best entries are promoted to the final round. There they are evaluated again for final results, but without re-adjusting the scores on the scoresheets.
16.   Winners of each consolidated category advance to the Best of Show round where the overall winner of the competition will be decided.
17.   Medals will be awarded for Best of Show winner as well as 1st, 2nd, and 3rd place in each consolidated category. There will be additional prizes awarded, but note that heavy items will not be shipped.

Top

BJCP 2015 Judging Styles

If a style's name is hyperlinked, it has specific entry requirements. Click or tap on the name to view the subcategory's requirements.

1A American Light Lager1B American Lager1C Cream Ale
1D American Wheat Beer2A International Pale Lager2B International Amber Lager
2C International Dark Lager3A Czech Pale Lager3B Czech Premium Pale Lager
3C Czech Amber Lager3D Czech Dark Lager4A Munich Helles
4B Festbier4C Helles Bock5A German Leichtbier
5B Kolsch5C German Exportbier5D German Pils
6A Marzen6B Rauchbier6C Dunkels Bock
7A Vienna Lager7B Altbier7C Kellerbier
8A Munich Dunkel8B Schwarzbier9A Doppelbock
9B Eisbock9C Baltic Porter10A Weissbier
10B Dunkels Weissbier10C Weizenbock11A Ordinary Bitter
11B Best Bitter11C Strong Bitter12A English Golden Ale
12B Australian Sparkling Ale12C English IPA13A Dark Mild
13B English Brown Ale13C English Porter14A Scottish Light
14B Scottish Heavy14C Scottish Export15A Irish Red Ale
15B Irish Stout15C Irish Extra Stout16A Sweet Stout
16B Oatmeal Stout16C Tropical Stout16D Foreign Extra Stout
17A English Strong Ale17B Old Ale17C Wee Heavy
17D English Barleywine18A Blonde Ale18B American Pale Ale
19A American Amber Ale19B California Common19C American Brown Ale
20A American Porter20B American Stout20C Imperial Stout
21A American IPA21B Specialty IPA21B1 Belgian IPA
21B2 Black IPA21B3 Brown IPA21B4 Red IPA
21B5 Rye IPA21B6 White IPA22A Double IPA
22B American Strong Ale22C American Barleywine22D Wheatwine
23A Berliner Weisse23B Flanders Red Ale23C Oud Bruin
23D Lambic23E Gueuze23F Fruit Lambic
24A Witbier24B Belgian Pale Ale24C Biere de Garde
25A Belgian Blond Ale25B Saison25C Belgian Golden Strong Ale
26A Trappist Single26B Belgian Dubbel26C Belgian Tripel
26D Belgian Dark Strong Ale27A Historical Beer27A1 Gose
27A2 Piwo Grodziskie27A3 Lichtenhainer27A4 Roggenbier
27A8 Pre-Prohibition Porter27A9 London Brown Ale28A Brett Beer
28B Mixed Fermentation Sour Beer28C Wild Specialty Beer29A Fruit Beer
29B Fruit and Spice Beer29C Speciality Fruit Beer30A Spice, Herb, or Vegetable Beer
30B Autumn Seasonal Beer30C Winter Seasonal Beer31A Alternative Grain Beer
31B Alternative Sugar Beer32A Classic Style Smoked Beer32B Specialty Smoked Beer
33A Wood-Aged Beer33B Specialty Wood-Aged Beer 

Top

Judging Session Locations and Dates

Lokacija UPS druženja
Nedelišće
Saturday 22 August, 2020 12:00, CEST

Top

Best of Show

Best of Show


The 1st place entry in each category will advance to the Best of Show (BOS) round with a single, overall Best of Show beer selected.

Top

Awards

Awards Structure


The awards ceremony will take place once judging is completed on Saturday, August 24th, 2019.
Places will be awarded to 1st, 2nd, and 3rd place in each category/table.
The 1st place entry in each category will advance to the Best of Show (BOS) round with a single, overall Best of Show beer selected.
Results will be posted to the competition web site after the ceremony concludes.

Top

Awards Ceremony

Nedelišće
Saturday 22 August, 2020 12:00, CEST

Top