Working.
Please stand by. Press Esc to hide.

For an optimal experience and so that all features and functions execute properly, please enable JavaScript to continue using this site. Otherwise, unexpected behavior will occur.

Thank you for your interest in the 6. UPS fest - Festival i natjecanje kućnih pivara organized by Udruga Pivara Sjever, Varaždin.

You only need to register your information once and can return to this site to enter more brews or edit the brews you've entered.

Entry Registration is Open

149 entries have been added to the system as of 19:29, CEST, Sunday 16 June, 2024. There is a limit of 150 entries for this competition.

14 paid entries are in the system as of 19:29, CEST, Sunday 16 June, 2024. There is a limit of 150 paid entries for this competition.

To add your entries into the system, please proceed through the registration process or log in if you already have an account.

Judge and Steward Registration is Open

If you have not registered and are willing to be a volunteer, please register.

If you have registered, log in and then choose Edit Account from the My Account menu indicated by the icon on the top menu.

Rules

6. UPS fest - Festival i natjecanje kućnih pivara

 

Pravila:
1.   Prihvaćaju se sve kategorije prema BJCP 2021 pravilima - osim medovine, braggota i cidera. Samo pivo bazirano na žitaricama.
2.   Svaki natjecatelj može prijaviti najviše 1 pivo po podkategoriji te maksimalno 3 piva. Različita piva prijavljuju se u posebne podkategorije. Primjerice, isti natjecatelj može prijaviti Dark Mild (podkategorija 13A) i English Porter (podkategorija 13C), ali ne smije prijaviti 2 English Portera.
3.   Potrebne su 3 boce ili limenke piva za svaku prijavu. Minimalni volumen je 0,33l. Po potrebi možete kombinirati veličine.
4.   Boce i limenke ne smiju imati nikakve oznake na sebi. Boce moraju biti bez reljefnog stakla, logotipa, etiketa i oznaka na čepovima. Ukoliko čepovi imaju oznaku potrebno ju je zatamniti markerom ili oprati alkoholom.
5.   Svaka boca mora na sebi imati ID formular pričvršćen gumicom. Molimo NE KORISTITI selotejp, ljepilo ili žicu, koristite SAMO gumicu.
6.   Uz ID formulare na bocama svaki natjecatelj mora prijaviti pivo kroz ovu web aplikaciju iz koje je moguće isprintati prijavne forme za svako pivo. On-line registracija će biti otvorena od 25.05.2024. na: http://www.u-p-s.hr/natjecanje/ Uz ID formulare na bocama uz njih se mora poslati i prijavni list koji MORA biti tiskan iz sustava za natjecanje jer sadrži jedinstvene brojeve prijave i sve potrebne podatke.
7.   Rok za prijavu je 24.6.2024.
Svi natjecatelji koji žive u Hrvatskoj moraju predati pivo do zadanog datuma. Svaka kasnija prijava neće biti prihvaćena - nema iznimaka!
Ukoliko natjecatelj dolazi na natjecanje iz inozemstva može zatražiti dopuštenje za predavanje piva, molimo pošaljite upit na natjecanje@u-p-s.hr.
8.   Ni jedno pivo proizvedeno od strane komercijalne pivovare neće biti prihvaćeno na natjecanje. Ovo uključuje i najmanje kućne pivare koje prodaju svoje pivo na najmanjoj razini. Međutim, ukoliko povremeno točite svoje pivo na kakvom pivskom događaju poput festivala i za to primite naknadu u vidu donacije, prihvatit ćemo vaša piva.
9.   Prijavljena piva se moraju dostaviti od 10.06.2024. do 24.6.2024. do 18:00h. Uz piva, nužno je dostaviti i potreban novčani iznos, inače nećemo prihvatiti vaša piva.
10.   Kategorije će se grupirati. Npr. lako je moguće da će se sve potkategorije Portera suditi zajedno ili sve potkategorije Stoutova suditi zajedno. No suci će suditi pivo prema kategoriji u kojoj je prijavljeno, a ne protiv ostalih piva. Tako će npr. Irish Stout napravljen točno prema stilu dobiti visoke ocjene dok će Foreign Extra Stout koji je npr. bolje pivo no ima okus kao Belgian Dark Strong Ale - a ne Stout, dobiti niže ocjene.
11.   Misleći o gore navedenome, pazite da pivo bude prijavljeno u ispravnu kategoriju. Mi nećemo mijenjati kategorije piva, piva će biti suđena u kategoriji u kojoj su prijavljena. Ako Imperial Stout prijavite kao Belgian Dark Strong Ale, ocjene će biti vrlo niske iako je pivo možda jako dobro.
12.   Prijava za svako pivo je 5 eura. Druge valute neće biti prihvaćene.
13.   Ovo natjecanje će biti registrirano kod BJCP organizacije i koristit će se taj stil suđenja. Svi suci će proći osjetilni trening sa profesionalnim uzorcima okusa. Suci ne mogu suditi kategorije u kojima imaju prijavljeno pivo. Sudit će se bez znanja čije se pivo sudi, tako da možete prijaviti i slabije pivo za koje Vam je potrebna objektivna povratna informacija. Natjecanje je dobar način da dobijete smislenu kritiku Vašeg piva što će Vam pomoći da postanete bolji pivar. Ispunjene liste za ocjenjivanje su samo Vaše i ukoliko ne želite nitko neće znati za njih.
14.   Natjecatelji mogu vidjeti ocjene svojih piva u sustavu nakon završetka suđenja i proglašenja pobjednika. Nakon natjecanja ispunjene liste za ocjenjivanje će biti skenirane i poslane na e-mail adrese natjecatelja. Taj proces traje neko vrijeme pa molimo za strpljenje. Može potrajati nekoliko tjedana.
15.   Pobjednici svake od konsolidiranih kategorija će se birati u finalnim krugovima od strane najiskusnijih sudaca. Na primjer, IPA se sudi u nekoliko rundi kroz 7 dana. Najbolja piva iz svake od tih rundi ulaze u finalni krug. Tamo se odlučuje o finalnom poretku, no bez prilagodbe prvotnih ocjena na listama.
16.   Pobjednici svake konsolidirane kategorije ulaze u „Best of Show“ krug u kojem se odlučuje o ukupnom pobjedniku natjecanja.
17.   Medalje se dodjeljuju ukupnom pobjedniku i za prva tri mjesta od svake konsolidirane kategorije. Biti će uručene i dodatne nagrade, no teži predmeti se neće slati poštom.

18.  Lokacija za osobnu dostavu piva za natjecanje:

Caffe bar "Sloboda". Ognjena Price 34. 42000 Varaždin. Kontakt: 091//575//7722


19.  Lokacija za slanje piva dostavnim službama:

Caffe bar "Sloboda". Ognjena Price 34. 42000 Varaždin. Kontakt: 091//575//7722

 

Rules:

 

1.    All categories specified in BJCP 2021 guidelines will be accepted except meads, braggots and ciders. Only grain based beers.
2.    People can enter a maximum of 1 beer per sub category with a maximum of 3 entries total.  Different beers can be entered into separate sub categories of the same category, so, for instance, the same person can enter a Dark Mild (subcategory 13A) and an English Porter (subcategory 13C), but they cannot enter 2 English Porters.
3.    3 bottles or cans of each entry must be supplied in minimum 0,33l sizes.  ONLY these sizes will be accepted. You can mix and match if needed, for example, entering some bottles as 0,33l and some as 0,50l. 3 pcs MUST be entered.
4.    Beer must be packaged in bottles or cans with no markings of any kind. No raised glass, no logos, no labels, no marks on the cap.  If the cap has marks on it, black them out with a marker before entering.
5.    Each beer must have a bottle ID form attached to it with a rubber band. Do NOT use tape or glue, DO NOT use metal wire to attach the form, ONLY a rubber band.
6.    Each entrant must also supply an entry form. In addition to this, users must file their entry form digitally.  Online registration will be open from 25.05.2024. on:  http://www.u-p-s.hr/natjecanje/  Entry forms and bottle ID forms MUST be printed out from the registration system.
7.    The deadline for entries is June 24th, 2024. 
For people residing inside of Croatia, no late entries will be allowed.  No exceptions.
For people traveling long distances to attend the show from outside of the country, they can get special permission to hand in their entries the day before competition,  to ask for permission for late entry, please e-mail us at natjecanje@u-p-s.hr.
8.    No beers will be accepted into the competition that were produced by a commercial brewery.  This includes very small, home based breweries that sell their beers commercially, even on a small scale.  No exceptions.
9.    Beers must be delivered from June 10th till June 24th by 18:00 CEST, 2024. Fees must be paid when beers are delivered or they will not be accepted.
10.    Categories will be consolidated. So, it is likely that all Porters will be judged together and all Stouts will be judged together with all other Stouts, for example. Judges will judge the beers against the category in which they are entered, though. So, an Irish Stout that is made perfectly to style will get a very good score while a Foreign Extra Stout which is a better beer but tastes like a Belgian Dark Strong Ale and not a Stout will score lower.
11.    With that in mind, please make sure you enter the correct category. We will not be reassigning beers. They will be judged in the category in which they are entered. If you enter an Imperial Stout as a Belgian Dark Strong Ale instead, you get a very, very low score even if the beer is good.
12.    The entry fee for each entry is 5 euros. No other currency will be accepted.
13.    This competition will be registered with the BJCP and will follow that style of judging. All judges will have had sensory training with a Sensory Flavor Kit. Judges cannot judge in categories in which they are entered.  We will do blind judging. Judges will not know whose beer they are judging, so don't be shy about entering a beer that you need feedback on.  Competition is a good way to get a critique of your beer that can help you improve as a brewer.  Nobody will know about your scoresheets unless you tell them.
14.    Competitors can view their scores on the same day as the competition by logging into the competition website and viewing their entries.  After the competition, scoresheets will either be scanned and e-mailed to each competitor or sent via regular post.  This process takes some time, though, so please be patient.  It may take 2-3 weeks.
15.   The winners of respective consolidated categories will be chosen in final rounds by the most experienced judges. For example, we judge IPAs over the course of 7 days. From each judging session the best entries are promoted to the final round. There they are evaluated again for final results, but without re-adjusting the scores on the scoresheets.
16.   Winners of each consolidated category advance to the Best of Show round where the overall winner of the competition will be decided.
17.   Medals will be awarded for Best of Show winner as well as 1st, 2nd, and 3rd place in each consolidated category. There will be additional prizes awarded, but note that heavy items will not be shipped.            

18.  Locations for personal delivery of entries:

Caffe bar "Sloboda". Ognjena Price 34. 42000 Varaždin. Contact: 091//575//7722

19.  Location for shipping by delivery services:

Caffe bar "Sloboda". Ognjena Price 34. 42000 Varaždin. Contact: 091//575//7722
       

                                                                                                                                                                             

Number of Bottles Required Per Entry: 3

Competition Official

You can send an email to any of the following individuals via Contact.

  • Matija Misak — Competition Coordinator