HomeTag

4. ups fest

Beer mile svjetski je poznata utrka koja je sad već tradicionalno nazaobilazni dio UPS festa.Izazov spajanja sporta i uživanja u vrhunskim pivama ove je godine prihvatilo 17 najhrabrijihposjetitelja festivala. Piva za UPS beer mile osigurali su naši sponzori:– Pivovara Saperlot (Varaždin)– Pivovara Međimurski Lepi Dečki (Čakovec) Isti sponzori, zajedno s našom Udrugom te tvrtkom Dukat,...

CiljeviDjelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Promocija kućnog pivarstva kao hobija; promicanje i širenje znanja i vještina vezanih uz kulturu izrade piva; okupljanje kućnih pivara i organiziranje pivarskih druženja; širenje turističkih sadržaja vezanih uz pivarstvo; organiziranje edukacija, radionica, prigodnih kulturnih događanja te ostalih manifestacija vezanih uz pivarstvo; društveno povezivanje i jačanje suradnje kućnih pivara te uspostava kontakata i suradnje sa sličnim međunarodnim i domaćim organizacijama; organiziranje putovanja i suradnje sa sličnim udrugama i ustanovama vezanih uz kulturu izrade piva; sudjelovanje na sajmovima, izložbama i drugim manifestacijama; informiranje javnosti o radu i ciljevima udruge; izdavanje povremenih stručnih i informativnih publikacija vezanih uz pivo i pivarstvo sukladno Zakonu o medijima.

GET IN TOUCHDruštvene mreže
Za još više detalja zapratite nas i na društvenim mrežama
GET IN TOUCHDruštvene mreže
Za još više detalja zapratite nas i na društvenim mrežama